Nabór na stanowisko KONSERWATOR

Poszukujemy chętnych do pracy na stanowisko: KONSERWATOR

https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzoz_sulechow/wakaty/2/43/KONSERWATOR/

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
– Doświadczenie na podobnym stanowisku
– Uprawnienia do 1kV
– Dokładność, rzetelność, kultura osobista
– Dyspozycyjność
b. Wymagania dodatkowe:
– Odczyt dokumentacji technicznej

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

– Drobne prace remontowe, ogólnobudowlne
– Konserwacja instalacji (wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej)
– Monitorowanie prac i stanu technicznego urządzeń, usuwanie awarii
– Instalacja i obsługa urządzeń i instalacji medycznych i niemedycznych

V. Wymagane dokumenty:

– CV
– List motywacyjny

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-03-31
b. Sposób:
Dokumenty przesłane na adres email: kadry@spzozsulechow.med.pl
lub złożone osobiście pod adresem:
SP ZOZ w Sulechowie
ul. Zwycięstwa 1
66 – 100 Sulechów
c. Miejsce:
SP ZOZ w Sulechowie
ul. Zwycięstwa 1
66 – 100 Sulechów
Skip to content