W dniu ustalonego terminu przyjęcia do SPZOZ w Sulechowie w celu hospitalizacji chory zgłasza się do punktu przyjęć lub na oddział docelowy. Po zbadaniu przez lekarza i stwierdzeniu braku przeciwwskazań do hospitalizacji, chory otrzymuje Kartę Zapisu Pacjenta i udaje się do wyznaczonego Punktu Przyjęć Planowych.

Pacjent zgłaszający się do szpitala do Punktu Przyjęć Planowych powinien posiadać następujące dokumenty:

 • skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza z wyjątkiem przypadków nagłych,
 • dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy),
 • posiadaną dokumentację medyczną,
 • aktualne wyniki badań, jeżeli pacjent jest w ich posiadaniu,
 • oraz inne dokumenty wskazane przez lekarza.

ODDZIAŁ REHABILITACYJNY:

Aby zostać przyjętym na oddział rehabilitacyjny, pacjent powinien posiadać:

 • Oryginał skierowania na które pacjent był wpisany na listę oczekujących.
 • Cała posiadana dokumentacja lekarska ze wszystkich pobytów szpitalnych i leczenia ambulatoryjnego (zdjęcia RTG, badania MRI, TK, USG, laboratoryjne).
 • Ostatnie posiadane RTG płuc i konsultacja ginekologiczna u kobiet.
 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
 • Dokument potwierdzający ubezpieczenie (legitymacja rencisty – emeryta, odcinek renty, emerytury, książeczka pracownicza).
 • Strój sportowy, buty sportowe sznurowane, z nieślizgającą się podeszwą, strój kąpielowy, klapki gumowe na zabiegi wodne.
 • Przybory toaletowe, sztućce, kubek, bielizna, pampersy, jeżeli chory tego wymaga.
 • leki przyjmowane w związku z innymi chorobami np. cukrzyca, nadciśnienie, które nie są przyczyną hospitalizacji.
 • W dniu przyjęcia pacjentów żywimy od kolacji, proszę zgłosić się po śniadaniu z prowiantem na obiad.
 • Decyzja o przyjęciu na oddział zapada po badaniu chorego przez lekarza Oddziału Rehabilitacji.
 • Odmowa wyznaczonego przez Oddział terminu będzie skutkować skreśleniem z listy oczekujących.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawione przez lekarza oddziału:

 • urazowo – ortopedycznego,
 • chirurgicznego,
 • neurochirurgicznego,
 • reumatologicznego,
 • neurologicznego,
 • chorób wewnętrznych,
 • onkologicznego,
 • urologicznego,
 • ginekologicznego,
 • lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej (poradnie te mogą kierować w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych). Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi od 3 do 6 tygodni.

Pacjent zgłasza się do przyjęcia o godz.10.00

Co należy zabrać ze sobą do szpitala?

Na oddział szpitalny zabierz ze sobą:

 • posiadaną dokumentację medyczną z badaniami diagnostycznymi i obrazowymi (RTG, MRI, TK),
 • leki przyjmowane w związku z innymi chorobami, np. cukrzyca, nadciśnienie, które nie są przyczyną hospitalizacji,
 • przybory toaletowe,
 • środki higieny,
 • bieliznę osobistą, piżamę, szlafrok, dres, obuwie zmienne,
 • sztućce oraz kubek/szklankę,
 • w przypadku pobytu na oddziale rehabilitacji – wygodny strój do ćwiczeń i obuwie sportowe.

Pacjencie, nie zabieraj ze sobą przedmiotów wartościowych, gdyż szpital nie bierze za nie odpowiedzialności.

W przypadku, gdy pacjent przyniósł do szpitala własne leki, obowiązany jest poinformować o tym fakcie lekarza lub pielęgniarkę.

Zalecany zestaw rzeczy niezbędnych kobiecie przyjętej do porodu, znajduje się w zakładce PORODY.

Dokumenty potrzebne w szpitalu:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • książeczka ciążowa (karta przebiegu ciąży + oznaczenie grupy krwi i czynnika Rh),
 • wszystkie wyniki badań przeprowadzonych w okresie ciąży,
 • opisy ewentualnych konsultacji (kardiologiczna, stomatologiczna, internistyczna itp.),
 • wypisy z wcześniejszych pobytów w szpitalu,
 • plan porodu (jeśli posiadasz),
 • inne dokumenty wskazane przez lekarza.

Skierowanie do szpitala:

Do porodu fizjologicznego nie jest potrzebne skierowanie. Skierowanie wymagane jest w przypadku planowego cesarskiego cięcia, które powinno zawierać wskazanie uzasadniające celowość wykonania operacji.

Niezbędne wyniki badań z okresu ciąży:

Oprócz standardowego zestawu badań, które powinna okazać każda rodząca, proszę pamiętać o dołączeniu wszelkiej innej dokumentacji medycznej. Jeśli podczas ciąży leczyła się Pani u lekarza specjalisty albo leżała w szpitalu – to taką dokumentację także powinna Pani dołączyć.

 • grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi (oryginał)
 • HIV – wykonane w ciąży
 • HCV – wykonane w ciąży
 • HBs Ag – wykonane w ciąży
 • WR – wykonane w ciąży
 • wynik posiewu z przedsionka pochwy i odbytu w kierunku nosicielstwa bakterii Streptoccocus agalactiae (paciorkowiec typu B) – wykonanego po 35. tygodniu ciąży

Plan porodu:

Plan porodu to dokument, w którym rodząca zawiera wszystkie swoje oczekiwania związane z porodem. Ważne jest, aby pisząc plan porodu, na spokojnie odpowiedzieć sobie na pytania dotyczące m.in.: oczekiwań, potrzeb w trakcie i po porodzie. W przypadku porodu rodzinnego warto zaangażować partnera do wspólnego tworzenia planu. Podczas spotkania z lekarzem prowadzącym lub położną będzie Pani miała okazję otrzymać odpowiedź na nurtujące pytania.

WAŻNE INFORMACJE
Do wypełnienia formalności przed porodem niezbędne są dane:

 • numer NIP pacjentki, numer PESEL
 • adres zamieszkania pacjentki,
 • numer NIP pracodawcy pacjentki,
 • nazwa, adres oraz NIP pracodawcy ojca dziecka,
 • dokładne dane (imię, nazwisko, adres, telefon) osoby, którą należy powiadomić w razie konieczności.

Powyższe dane są niezbędne do wystawienia zwolnienia lekarskiego i zaświadczenia, które upoważnia do otrzymania urlopu macierzyńskiego.

Poród z osobą towarzyszącą

W czasie porodu na sali porodowej może być obecna wybrana przez Panią osoba towarzysząca – mąż, partner, przyjaciółka, siostra czy mama – jej pobyt jest bezpłatny.

Poród  z osobą towarzyszącą to idealne wyjście dla mam, które chcą pogodzić fachową opiekę medyczną z pragnieniem intymności i obecnością bliskiej osoby podczas narodzin dziecka.

POBIERZ PLAN PORODU …

Wybór położnej środowiskowej:

Jeszcze przed porodem należy dokonać wyboru położnej środowiskowej, której zadaniem będzie opieka poporodowa nad pacjentką i nowo narodzonym dzieckiem, oraz wybrać lekarza pierwszego kontaktu dla dziecka (poradnia POZ). Należy przygotować ich dane: adres, telefon i nazwę POZ, dzięki którym szpital będzie mógł zgłosić im fakt porodu.

SPRAWDŹ TEŻ ZAKŁADKĘ NIEZBĘDNIK PACJENTA

TRANSPORT SANITARNY UZGADNIA SIĘ POD NUMEREM TELEFONU

797 606 205

Transport sanitarny w POZ

 • skierowanie na transport sanitarny POZ wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;
 • transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej przysługuje pacjentom w następujących sytuacjach:
  • kiedy zachodzi konieczność leczenia określonego schorzenia w innej NAJBLIŻSZEJ placówce leczniczej (ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) – z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia;
  • dla zachowania ciągłości leczenia;
  • przewozu z miejsca zamieszkania na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym (do szpitala);
  • przewozu z miejsca zamieszkania w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych (np. badań) wynikających z leczenia prowadzonego przez lekarza poz.

Świadczenie obejmuje przejazd z miejsca zamieszkania pacjenta do świadczeniodawcy i z powrotem.

Odpowiednia dieta

Prawidłowe odżywianie jest integralną częścią procesu leczniczego, dlatego dla każdego pacjenta przebywającego w naszym szpitalu lekarz zaleca odpowiednią dietę, dobraną do stanu zdrowia.

Pacjent ma prawo do spożywania innych produktów niż posiłki szpitalne, jednak powinien to skonsultować z lekarzem lub pielęgniarką.
Menu jest ustalane na podstawie opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia wytycznych w zakresie zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalach. Jadłospisy dzienne są planowane dla różnych rodzajów diet zgodnie z obowiązującymi w poszczególnych jednostkach chorobowych zasadami żywienia. Ponadto w naszym szpitalu istnieje możliwość wyboru zestawu posiłków obiadowych dla pacjentów z dietą podstawową.

Kliknij, aby sprawdzić aktualny:

Sulechów 11-20.04.2024

Sulechów 21-30.04.2024

19/01/2024 śniadanie

19/01/2024 obiad

22/01/2024 śniadanie

 

22/01/2024 obiad

23/01/2024 śniadanie

 

23/01/2024 obiad

24/01/2024 śniadanie

 

24/01/2024 obiad

25/01/2024 śniadanie

 

25/01/2024 obiad

26/01/2024 śniadanie

 

26/01/2024

 

29/01/2024 śniadanie

 

29/01/2024 obiad

30/01/2024 śniadanie

30/01/2024 obiad

31/01/2024 śniadanie

 

31/01/2024 obiad

01/02/2024 śniadanie

 

01/02/2024 obiad

 

 

 

02/02/2024 śniadanie

 

 

 

02/02/2024 obiad

05/02/2024 śniadanie

 

05/02/2024 obiad

 

06/02/2024 śniadanie

 

06/02/2024 obiad

07/02/2024 śniadanie

 

07/02/2024 obiad

08/02/2024 śniadanie

 

08/02/2024 obiad

 

09/02/2024 śniadanie

 

09/02/2024 obiad

 

12/02/2024 śniadanie

 

12/02/2024 obiad

13/02/2024 śniadanie

 

13/02/2024 obiad

14/02/2024 śniadanie

 

14/02/2024 obiad

15/02/2024 śniadanie

 

15/02/2024 obiad

16/02/2024 śniadanie

 

16/02/2024 obiad

19/02/2024 śniadanie

 

19/02/2024 obiad

20/02/2024 śniadanie

 

20/02/2024 obiad

21/02/2024 śniadanie

 

21/02/2024 obiad

 

 

 

22/02/2024 śniadanie

 

 

 

22/02/2024 obiad
23/02/2024 śniadanie

23/02/2024 obiad

26/02/2024 śniadanie

 

26/02/2024 obiad

 

27/02/2024 śniadanie

 

27/02/2024 obiad

 

28/02/2024 śniadanie

 

28/02/2024 obiad

 

29/02/2024 śniadanie

 

29/02/2024 obiad

 

 

 

01/03/2024 śniadanie

 

 

 

01/03/2024 obiad

04/03/2024 śniadanie

 

04/03/2024 obiad

05/03/2024 śniadanie

 

05/03/2024 obiad

06/03/2024 śniadanie

06/03/2024 obiad

07/03/2024 śniadanie

 

07/03/2024 obiad
08/03/2024 śniadanie

08/03/2024 obiad

11/03/2024 śniadanie – dieta podstawowa

11/03/2024 obiad – dieta podstawowa

11/03/2024 kolacja – dieta podstawowa

12/03/2024 śniadanie – dieta podstawowa

 

12/03/2024 obiad – dieta podstawowa

 

12/03/2024 kolacja – dieta podstawowa

 

13/03/2024 obiad – dieta podstawowa

 

13/03/2024 kolacja – dieta cukrzycowa

14/03/2024 śniadanie – dieta podstawowa

 

14/03/2024 obiad – dieta podstawowa

15/03/2024 obiad – dieta podstawowa

 

15/03/2024 kolacja – dieta cukrzycowa

18/03/2024 śniadanie – dieta podstawowa

 

18/03/2024 obiad – dieta podstawowa

 

19/03/2024 kolacja – dieta cukrzycowa

 

19/03/2024 obiad – dieta cukrzycowa

20/03/2024 śniadanie – dieta podstawowa

20/03/2024 obiad – dieta podstawowa

 

21/03/2024 obiad – dieta podstawowa

21/03/2024 śniadanie – dieta podstawowa

22/03/2024 obiad – dieta podstawowa

22/03/2024 kolacja – dieta cukrzycowa

25/03/2024 śniadanie – dieta podstawowa

25/03/2024 obiad – dieta podstawowa

 

26/03/2024 obiad – dieta lekkostrawna

26/03/2024 kolacja – dieta cukrzycowa

27/03/2024 obiad – dieta podstawowa

 

27/03/2024 kolacja – dieta podstawowa

 

28/03/2024 obiad – dieta podstawowa

28/03/2024 kolacja – dieta cukrzycowa

29/03/2024 śniadanie – dieta podstawowa

29/03/2024 obiad – dieta podstawowa

02/04/2024 śniadanie – dieta podstawowa

02/04/2024 obiad – dieta podstawowa

03/04/2024 śniadanie – dieta lekkostrawna

03/04/2024 obiad – dieta podstawowa

04/04/2024 śniadanie – dieta podstawowa

 

04/04/2024 obiad – dieta podstawowa

05/04/2024 obiad – dieta podstawowa

 

05/04/2024 kolacja – dieta podstawowa

 

08/04/2024 śniadanie – dieta podstawowa

 

08/04/2024 obiad – dieta podstawowa

 

09/04/2024 śniadanie – dieta podstawowa

 

09/04/2024 obiad – dieta podstawowa

10/04/2024 kolacja – dieta podstawowa

 

10/04/2024 obiad – dieta podstawowa

 

11/04/2024 obiad – dieta podstawowa

 

11/04/2024 kolacja – dieta podstawowa

 

12/04/2024 obiad – dieta podstawowa

 

12/04/2024 kolacja – dieta podstawowa

 

15/04/2024 śniadanie – dieta podstawowa

15/04/2024 obiad – dieta podstawowa

 

16/04/2024 śniadanie – dieta podstawowa

 

16/04/2024 obiad – dieta lekkostrawna

17/04/2024 śniadanie – dieta cukrzycowa

 

17/04/2024 obiad – dieta cukrzycowa

18/04/2024 obiad – dieta podstawowa

 

18/04/2024 kolacja – dieta podstawowa

 

18/04/2024 obiad – dieta podstawowa

 

18/04/2024 kolacja – dieta podstawowa

19/04/2024 obiad – dieta podstawowa

 

19/04/2024 kolacja – dieta podstawowa

Wypis Pacjenta ze szpitala

W momencie zakończenia procesu hospitalizacji pacjent otrzymuje 2 egzemplarze Karty Informacyjnej zawierającej informację o przebiegu hospitalizacji oraz zalecenia poszpitalne, w tym o przepisanych lekach i skierowaniach. W przypadku konieczności wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy –  niezbędnym jest przekazanie przez pacjenta numeru NIP pacjenta i zakładu pracy pacjenta.


Pacjentom uprawnionym, na podstawie zlecenia lekarza, przysługuje transport sanitarny, który organizowany jest przez personel SPZOZ w Sulechowie.

Zasady odwiedzania Pacjentów

Szanowni Państwo,

W związku ze zwiększoną zachorowalnością wywołaną koronawirusem (SARS – CoV-2), w trosce o Państwa dobro wprowadza się zakaz odwiedzin na oddziałach szpitalnych.

Ograniczenia będą obowiązywały do odwołania.

Chorego przebywającego na oddziale szpitalnym, zgodnie z obowiązującymi prawami pacjenta, mogą odwiedzać najbliżsi, również dzieci, o dowolnej porze, niemniej jednak warto skonsultować czas wizyty z personelem. W niektórych przypadkach, ze względu na czynniki epidemiologiczne, należy fakt odwiedzin omówić z lekarzem prowadzącym bądź dyżurnym.  Zalecamy, by jednocześnie u pacjenta nie przebywały więcej niż 2 osoby, a w niektórych przypadkach nawet jedna.

Pragniemy poinformować, że w trakcie odwiedzin mogą zostać Państwo poproszeni o czasowe opuszczenie sali z powodu wykonywanych czynności pielęgniarskich. Prosimy o wyrozumiałość.

Szpital to miejsce, w którym występuje szereg zagrożeń. W związku z tym na terenie szpitala rozmieszczono pojemniki z płynem dezynfekującym. Zachęcamy do korzystania z nich dla bezpieczeństwa własnego i innych.

W bezpośrednim sąsiedztwie szpitala znajduje się apteka – przy al. Niepodległości 15.

W odległości 350 m znajduje się bankomat, a stacja kolejowa oddalona jest o 450 m.

Image module

Pacjenci hospitalizowani w SPZOZ w Sulechowie mają możliwość uczestniczenia w obrzędach religijnych.

Niedzielna msza święta dla pacjentów przebywających w budynkach A i B odbywa się w soboty o godz. 19.10 w kaplicy szpitalnej na parterze budynku A – pomieszczenie nr 0.34.

Niedzielna msza święta dla pacjentów przebywających w budynku C odbywa się w soboty o godz. 18.00 w kaplicy szpitalnej na parterze budynku C.

Każdy Pacjent ma prawo do złożenia skargi lub wniosku dotyczącego funkcjonowania naszej placówki. 

Skargi i wnioski w formie pisemnej przyjmuje:

 • SEKRETARIAT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SULECHOWIE
  tel. 797 606 252, e-mail: spzoz@spzozsulechow.med.pl
  Budynek B, I piętro – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
 • DYREKTOR NACZELNY SPZOZ W SULECHOWIE Wiesław Świtała
  tel. 797 606 255, e-mail: w.switala@spzozsulechow.med.pl
  Budynek B, I piętro – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
 • LUBUSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
  Wydział Spraw Świadczeniobiorców – Dział Skarg i Wniosków NFZ. Skargi można złożyć w jeden z poniższych sposobów:
  – pisemnie (za pośrednictwem poczty);
  – e-mailowo, pod adresem skargi@nfz-zielonagora.pl;
  – za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP;
  – osobiście w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze (ul. Podgórna 9b) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, we wtorki w godzinach 8:00-18:00 (Sala A, po pobraniu numerka w biletomacie);
  – Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przyjmuje interesantów w sprawie skarg w każdy roboczy poniedziałek, w godzinach 16.00-17.00 (pokój 410);

Informacje w sprawie skarg można uzyskać pod numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590

 • BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA
  Kontakt z Rzecznikiem Praw Dziecka odbywa się za pośrednictwem Biura Rzecznika Praw Dziecka. Wszystkie sprawy mogą Państwo kierować osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub wysyłając list. Rzecznik gwarantuje zachowanie poufności uzyskanych informacji.
  ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa
  tel. +48 22 583 66 00
  fax: +48 22 583 66 96
  adres e-mail: rpd@brpd.gov.pl
  Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15 – 16.15
 • DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA: 800 12 12 12 (połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych)
  czynny w godzinach 8.15 – 20.00
 • RZECZNIK PRAW PACJENTA – BARTŁOMIEJ CHMIELOWIEC
  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
  e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
  fax: 22 532-82-30
  Osobiście w biurze:
  – w poniedziałki w godz. 9.00-18.00,
  – od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00
  – więcej informacji: http://www.bpp.gov.pl/kontakt/zlozenie-skargi-wniosku-i-petycji/
 • OGÓLNOPOLSKA INFOLINIA RZECZNIKA PRAW PACJENTA
  tel. 800 – 190 – 590 (czynna pn. – pt.  godz. 8.00 – 20.00)

Szczegółowe informacje: http://www.rpp.gov.pl/kontakt/mozliwosci-kontaktu/

Aby zapoznać się z treścią Praw Pacjenta kliknij tutaj

Image module

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 913), a dokładnie art. 22 ust. 1 pkt 4 – jednym z ustawowych obowiązków podmiotu publicznego w ramach realizacji zadań publicznych zależnych od systemu informacyjnych jest zapewnienie osobom, na rzecz których zadanie publiczne jest realizowane, dostępu do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami, w szczególności przez publikowanie informacji w tym zakresie na swojej stronie internetowej.

DO POBRANIA:

Cyberbezpieczeństwo (broszura) – podmiot medyczny i ochrony zdrowia [KLIKNIJ TUTAJ]