Nabór na stanowisko PIELĘGNIARKA INSTRUMENTARIUSZKA

Poszukujemy chętnych do pracy na stanowisko:

PIELĘGNIARKA INSTRUMENTARIUSZKA

https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzoz_sulechow/wakaty/2/41/Pielegniarka_instrumentariuszka/

Miejsce pracy: SP ZOZ SULECHÓW

Wymiar etatu: pełen, dyżury

Ilość etatów: 5

Wydział: Blok Operacyjno-Zabiegowy

Data udostępnienia: 2022-12-05

Ogłoszono dnia: 2022-12-05

Termin składania dokumentów: 2023-03-31 

Nr ogłoszenia: 5/2022

Zlecający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
– wykształcenie kierunkowe
– aktualne prawo wykonywania zawodu
– obsługa komputera
– umiejętność pracy w zespole
– dobra organizacja pracy własnej
b. Wymagania dodatkowe:
– mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy na Bloku Operacyjno-Zabiegowym

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

– udzielanie pacjentom świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, zgodnie z kwalifikacjami, aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi metodami i środkami, z zasadami etyki zawodowej ze szczególną starannością oraz przyjętymi standardami w komórce,
–  wykonywanie zleceń lekarskich zgodnie z obowiązującymi procedurami, zajmowanym stanowiskiem, specyfiką komórki organizacyjnej świadczącej usługi medyczne,
– prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

– pracę w systemie zmianowym
– zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
– możliwość wyboru pojedynczych dyżurów, zgodnie z dyspozycyjnością
– możliwość współpracy w dogodnej formie zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenia, kontrakt)

V. Wymagane dokumenty:

– CV
– List motywacyjny
– Dokumenty potwierdzające kwalifikacje
– Zgoda na przetwarzanie danych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-03-31 00:00:00
b. Sposób:
Osobiście lub listownie na adres:
SP ZOZ w Sulechowie
ul. Zwycięstwa 1
66-100 Sulechów
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta pracy”
lub pod adresem e-mail: kadry@spzozsulechow.med.pl
c. Miejsce:
SP ZOZ w Sulechowie
ul. Zwycięstwa 1
66-100 Sulechów
Skip to content