Nowy aparat RTG

Image module
  • Szpital wzbogacił się o nowy cyfrowy aparat rentgenowski. Rozstrzygnięto prowadzone postępowanie na dostawę montaż oraz uruchomienie sprzętu jak również podpisano stosowną umowę. Nowoczesny aparat RTG pozwoli na bezpieczne i wygodne diagnozowanie naszych pacjentów. Wartość inwestycji to 800 432,34 zł. Zakup sfinansowano ze środków finansowych przyznanych dla SP ZOZ w Sulechowie przez Wojewodę Lubuskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu aparatury i sprzętu medycznego w ramach zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 (umowa Nr BF-VIII.3146.8.18.2022).
Skip to content