Szukamy pracowników!

Image module

Poszukujemy chętnych do pracy na stanowiska:

Specjalista ds. płac

Zakres obowiązków:

-bieżąca obsługa płacowa pracowników,
-wprowadzenie i aktualizacja danych pracowniczych w systemie płacowym,
-sporządzanie list płac,
-przygotowanie i wysyłanie deklaracji ZUS, US, GUS,PFRON
-monitorowanie zmian w przepisach.

Wymagania
-wykształcenie średnie, preferowane wyższe kierunkowe,
-min. 1-2 letnie doświadczenie na podobnym samodzielnym stanowisku,
-znajomość prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz przepisów podatkowych,
-dokładność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość,
-komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

Wymagane dokumenty:
CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, zgoda na przetwarzanie danych.

Sposób składania dokumentów:
Osobiście lub listownie na adres:

SP ZOZ w Sulechowie
ul. Zwycięstwa 1
66-100 Sulechów

Księgowa

Wymagania:
-wykształcenie ekonomiczne średnie lub wyższe finanse/rachunkowość
-znajomość prowadzenia pełnej księgowości,
-1-2 letnie doświadczenie
-dobra znajomość MS Office -Excel, Word
-umiejętność analitycznego myślenia
-asertywność, zaangażowanie
-zdolność do samodzielnej oraz zespołowej pracy

Obowiązki:
– obsługa pełnej księgowości,
-wprowadzanie dokumentów księgowych do programu finansowo-księgowego
-rzetelne i terminowe przygotowanie deklaracji, sprawozdań finansowych, raportów oraz -weryfikacja pod względem zgodności z ustawą o rachunkowości i ustawami podatkowymi
-prowadzenie rejestrów wymaganych przepisami prawa podatkowego,
-sporządzanie sprawozdawczości do celów statystycznych

Wymagane dokumenty:
CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, zgoda na przetwarzanie danych.

Sposób składania dokumentów:
Osobiście lub listownie na adres:

SP ZOZ w Sulechowie
ul. Zwycięstwa 1
66-100 Sulechów

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Wymagania
-wykształcenie średnie,
-1-2 letnie doświadczenie w dziale zamówień publicznych,
-dobra znajomość MS Office
-umiejętność analitycznego myślenia
-zdolność do samodzielnej pracy

Obowiązki:
-prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy,
-usługi i roboty budowlane t trybach przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych
-koordynacja obiegu dokumentów wg zasad obowiązujących w Szpitalu
-opracowywanie planów zamówień
-przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą
-prowadzenie korespondencji związanej z postepowaniami przetargowymi
-przygotowanie i zawieranie umów z dostawcami materiałów i usług oraz umów dot. robót budowlanych

Wymagane dokumenty:
CV – List motywacyjny, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, zgoda na przetwarzanie danych.

Sposób składania dokumentów:
Osobiście lub listownie na adres:

SP ZOZ w Sulechowie
ul. Zwycięstwa 1
66-100 Sulechów

 

Dołącz do naszego zespołu!

Skip to content