Komunikat epidemiologiczny. Szpital ogranicza przyjmowanie pacjentów „planowych” oraz dostęp do poradni

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju informujemy, iż od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania, Szpital SPZOZ w Sulechowie zdecydował się wprowadzić ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów „planowych” do Szpitala. Szpital w wymienionym okresie czasu będzie funkcjonował w systemie „ostro-dyżurowym”.

Szpital SPZOZ w Sulechowie zdecydował się wprowadzić również w dostępie do świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Z dniem 16 marca do odwołania ogranicza się dostęp do:

 • Poradni Ginekologiczno-Położniczej z wyjątkiem kobiet
 • w ciąży (pacjentki będą przyjmowane po pomiarach temperatury ciała oraz przeprowadzeniu ankiety informacyjnej)
 • Poradni Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z wyjątkiem pacjentów po zabiegach operacyjnych i onkologicznych (pacjenci będą przyjmowani po pomiarach temperatury ciała oraz przeprowadzeniu ankiety informacyjnej)
 • Poradni Kardiologicznej
 • Poradni Diabetologicznej
 • Poradni Endokrynologicznej
 • Poradni Rehabilitacyjnej
 • Poradni Gastroenterologicznej
 • Pracowni Endoskopii– świadczenia realizowane będą jedynie z zakresie potrzeb wewnątrzszpitalnych
 • Zakładzie Fizjoterapii– świadczenia realizowane będą jedynie z zakresie potrzeb wewnątrzszpitalnych
 • Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej – świadczenia realizowane będą jedynie z zakresie potrzeb wewnątrzszpitalnych
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej– świadczenia realizowane będą jedynie z zakresie potrzeb wewnątrzszpitalnych
 • Wyniki histopatologiczne odbierane będą przez Pacjentów na Izbie przyjęć

Pacjenci poradni: chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, położniczo-ginekologicznej po zbadaniu temperatury ciała oraz po przeprowadzeniu ankiety będą mieli udzielone świadczenie medyczne.

Z kolei pacjenci kierowani od lekarzy specjalistów ze skierowaniami na badania obrazowe do Szpitalnego Zakładu Radiologii zobowiązani są o rejestrowanie się wyłącznie telefonicznie tel. 797 606 213, od godziny 8.00 do 14.30. Zakaz rejestrowania osobistego obowiązuje do 16 marca do odwołania.

Jednocześnie informujemy, iż we wszystkich możliwych przypadkach Szpital dołoży wszelkich starań, aby zapewnić pacjentom możliwość konsultacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Skip to content