Informacja dla Pacjentek Oddziału Klinicznego Endoskopii Ginekologicznej i Położnictwa w związku z pandemią zakażenia SARS-CoV-2

  • Oddział przyjmuje pacjentki do porodu, do cięcia cesarskiego oraz ciężarne wymagające opieki medycznej.
  • Oddział przyjmuje wszystkie pacjentki z nagłymi schorzeniami ginekologicznymi.
  • Oddział przyjmuje wszystkie pacjentki z chorobą nowotworową lub jej podejrzeniem.
  • Porody oraz cięcia cesarskie odbywają się bez obecności osoby towarzyszącej.
  • W oddziale wstrzymane są odwiedziny.
  • O wszelkich nieprawidłowych wynikach histopatologicznych badań wykonanych w ostatnim czasie informować będziemy drogą telefoniczną.
  • Przy oddziale funkcjonuje poradnia ginekologiczno-położnicza. Poradnia przyjmuje bez ograniczeń pacjentki ciężarne.
  • Uprzejmie prosimy pacjentki nie będące w ciąży o odroczenie wizyt w poradni K na terminy późniejsze.

W związku z wprowadzonymi w naszym oddziale środkami ostrożności prosimy o wyrozumiałość.

Wszelkie podejmowane przez szpital działania mają na względzie Państwa bezpieczeństwo!

Skip to content