Podziękowania

Szanowni Państwo,

dzień 23 lutego był ostatnim dniem mojej pracy na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie. Po 20 latach na stanowisku pracy, które zawsze traktowałam jako służbę dla będących w potrzebie mieszkańców naszego miasta, powiatu i regionu, chciałabym serdecznie podziękować za wszystkie wspólne lata, wsparcie i pomoc wszystkich, z którymi miałam przyjemność współpracować na różnych szczeblach. Przez te dobre lata udało nam się wspólnie rozwinąć szpital, z powodzeniem zakończyć wiele niezbędnych inwestycji i rozbudować szpital oraz poprawić jego funkcjonowanie, a przy współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim stworzyć również Oddział Kliniczny. Marka „Przyjazny Szpital” jest powszechnie rozpoznawalna i dzięki tej współpracy SP ZOZ Sulechów jest bardzo dobrze postrzegany na rynku szpitali w regionie i w kraju ze względu na profesjonalizm, jakość i wysoką kulturę pracy. W tym miejscu bardzo dziękuję za to, że mogłam pełnić tę odpowiedzialną funkcję przez tyle lat i mając na uwadze zdrowie publiczne mieszkańców, które zawsze było dla mnie najwyższym priorytetem, pozostawiam dalszą misję mojemu następcy, licząc na owocną kontynuację pozytywnych zmian, które dokonały się na przestrzeni ubiegłych lat.

Z wyrazami szacunku

Beata Kucuń

Skip to content