Nowy zbiornik na tlen już jest!

Image module

Szanowni Państwo,

dzięki zaangażowaniu samorządów i szeregu instytucji, przy  wsparciu Wojewody Lubuskiego zakończyliśmy prace dostosowawcze w celu postawienia zbiornika kriogenicznego z tlenem medycznym w SP ZOZ w Sulechowie. To inwestycja pn. „Modernizacja tlenowni SP ZOZ w Sulechowie”, której całkowity koszt wyniósł 435 352,89 zł zł, a wartość dofinansowania ze środków z budżetu państwa stanowi kwota 400 tys. zł.

Celem projektu było zwiększenie efektywności instalacji tlenów medycznych i uwzględnienie realnych potrzeb szpitala w zakresie podaży tlenu medycznego dla pacjentów wymagających tlenoterapii w związku z niewydolnością oddechową wywołaną m.in. koronawirusem Sars-CoV2.

W ramach zadania wykonane zostały prace dostosowawcze w celu posadowienia zbiornika kriogenicznego wraz z parownicą. Przebudowano także podjazd dla cysterny do tankowania gazu.

Dzięki przeprowadzonemu zadaniu możliwe będzie udzielanie pomocy medycznej szerszej grupie pacjentów wymagających wspomagania oddychania, co jest niezmiernie istotnie w świetle szerzącej się pandemii.

Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim zaangażowanym w realizację tego zadania!

Image module
Skip to content