ZAKŁAD RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Rejestracja :

  • tel. 797 606 213

Tomografia komputerowa – cennik

  • Badanie TK głowy, bez kontrastu – 300 zł
  • Badanie TK głowy, bez i z kontrastem (perfuzja) – 480 zł
  • Badanie TK jamy brzusznej, bez i z kontrastem, wielofazowe – 480 zł
  • Badanie TK klatki piersiowej, bez kontrastu – 350 zł
  • Badanie TK odcinka szyjnego kręgosłupa, bez kontrastu – 350 zł
  • Badanie TK odcinka lędźwiowego kręgosłupa, bez kontrastu – 350 zł

Informacje o innych badaniach i cenach dostępne pod nr tel. 797 606 213

Pliki do pobrania:

Informujemy, że SP ZOZ w Sulechowie od 18.11.2019 wykonuje badania tomografii komputerowej w ramach kontraktu z NFZ.

Informacja o wpływie na zdrowie ludzi i środowiska

 

Realizując Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dn. 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1173, z pozn.zm.) w związku z działalnością związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące podaje się do wiadomości poniższy komunikat:

 

Na podstawie odczytów dawkomierzy indywidualnych stwierdzono, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracownicy nie otrzymali dawek przekraczających ograniczniki dawek dla wyżej wymienionej działalności.

Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz nie powodowała uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska naturalnego. Nie spowodowała również żadnego narażenia ludzi z populacji na promieniowanie jonizujące.