ZAKŁAD FIZJOTERAPII

Rejestracja:

 • tel. 797 606 277
 • rejestracja stacjonarna i telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30

Zakład Fizjoterapii czynny dla pacjentów ambulatoryjnych:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:30 i od 14.00 do 19.00

Wymagane jest skierowanie.

Skierowanie nie jest wymagane:

 • dla osób chorych na gruźlicę lub zakażonych wirusem HIV,
 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,
 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Dostępne zabiegi i ćwiczenia

1. Ćwiczenia indywidualne:

 • ćwiczenia bierne, bierne-redresyjne, czynno-bierne, wspomagane, czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, samowspomagane, izometryczne, oddechowe, równoważne, sprawności manualnej,

2. Ćwiczenia zespołowe:

 • w wadach postawy, ogólnousprawniające, izometryczne.

3. Zabiegi:

 • wirówka kończyn dolnych,
 • wirówka kończyn górnych,
 • bicze szkockie,
 • masaż podwodny całkowity,
 • masaż podwodny miejscowy,
 • galwanizacja,
 • jonoforeza,
 • elektrostymulacja,
 • tonoliza,
 • prądy diadynamiczne,
 • prądy interwencyjne,
 • prądy TENS,
 • prądy KOTZA,
 • prądy TREBERTA,
 • teraplus,
 • pole magnetyczne,
 • laseroterapia,
 • ultradźwięki,
 • krioterapia miejscowa,
 • naświetlenia IR-miejscowe.