PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Rejestracja:

 • czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
 • tel. 797 606 269

Poradnia przyjmuje:

 • wtorek od  13.00 do 17.00
 • środa od 13.00 do 17.00
 • czwartek od 13.00 do 17.00

Lekarze przyjmujący:

 • dr n. med. Anna Kasperowicz spec. chorób wewnętrznych i kardiologii
 • lek.med. Barbara Grzelewska spec. chorób wewnętrznych i kardiologii
 • lek.med. Agnieszka Jackiewicz spec. chorób wewnętrznych i kardiologii
 • lek.med. Paweł Jesionowski spec. chorób wewnętrznych i kardiologii
 • lek.med. Kamila Sosińska spec. chorób wewnętrznych i kardiologii

Do poradni wymagane jest skierowanie.

Skierowanie nie jest wymagane:

 • dla osób chorych na gruźlicę lub zakażonych wirusem HIV,
 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,
 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.