PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA

Rejestracja:

 • czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00
 • tel. 797 606 269

Poradnia przyjmuje:

 • poniedziałek od 13.00 do 14.30
 • środa od 13.00 do 14.30

Lekarz przyjmujący:

 • lek.med. Andrzej Wołowiec spec. chorób wewnętrznych i gastroenterologii

Do poradni wymagane jest skierowanie.

Skierowanie nie jest wymagane:

 • dla osób chorych na gruźlicę lub zakażonych wirusem HIV,
 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,
 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

PRZYGOTOWANIE DO GASTROSKOPII

Jeżeli pacjent przyjmuje leki obniżające krzepliwość krwi, należy je odstawić – ustalić z lekarzem kierującym lub rodzinnym. W dniu badania nie jeść i nie pić.