PORADNIA DIABETOLOGICZNA

Rejestracja:

  • czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
  • tel. 797 606 269

Poradnia przyjmuje:

  • piątek od 15.00 do 20.00

Lekarz przyjmujący:

  • lek.med. Agnieszka Gamrat spec. chorób wewnętrznych i diabetologii

Do poradni wymagane jest skierowanie.

Skierowanie nie jest wymagane:

  • dla osób chorych na gruźlicę lub zakażonych wirusem HIV,
  • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,
  • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
  • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
  • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
  • dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.