PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

Rejestracja:
tel. 797 606 248

Poradnia przyjmuje:

  • wtorek od  9.00 do 14.00
  • czwartek od 9.00 do 14.00

Do poradni wymagane jest skierowanie.

Skierowanie nie jest wymagane:

  • dla osób chorych na gruźlicę lub zakażonych wirusem HIV,
  • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,
  • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
  • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
  • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
  • dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.