ODDZIAŁ KLINICZNY REHABILITACJI

Ordynator:
Anna Krzyślak

Dyżurka Lekarska:
tel. 797 606 275

Oddziałowa:
Grażyna Zdybel

Dyżurka Pielęgniarek:
tel. 797 606 276

Informacje na temat przyjęć na oddział oraz list oczekujących udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 14:00, 

Izba przyjęć 508 713 677

Gabinet lekarski: 797 606 275 

 

Pozostali lekarze zatrudnieni na oddziale:
Gabriela Klee, Piotr Weiss, Kinga Duda

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawione przez lekarza oddziału:

 • urazowo – ortopedycznego,
 • chirurgicznego,
 • neurochirurgicznego,
 • reumatologicznego,
 • neurologicznego,
 • chorób wewnętrznych,
 • onkologicznego,
 • urologicznego,
 • ginekologicznego,
 • lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej (poradnie te mogą kierować w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych). Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi od 3 do 6 tygodni.

 

 

Wymagania przy przyjęciu na Oddział:

 • Cała posiadana dokumentacja lekarska ze wszystkich pobytów szpitalnych i leczenia ambulatoryjnego (zdjęcia RTG, badania MRI, TK, USG, laboratoryjne).
 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
 • Dokument potwierdzający ubezpieczenie (legitymacja rencisty – emeryta; odcinek renty, emerytury, książeczka pracownicza).
 • Kserokopia orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności.
 • Leki na okres pobytu od 4-6 tyg. oryginalnie zapakowane (niewyciśnięte do pudełka), zapakowaną w osobną reklamówkę, którą oddajemy przy przyjęciu na izbie przyjęć.
 • Strój sportowy, buty sportowe sznurowane z nieślizgającą się podeszwą, strój kąpielowy, klapki gumowe na zabiegi wodne oraz posiadany sprzęt rehabilitacyjny (wózek, kule, balkonik itp.)
 • Przybory toaletowe, sztućce, kubek, bielizna, pampersy – jeżeli chory tego wymaga.
 • Decyzja o przyjęciu na oddział zapada po badaniu chorego przez lekarza Oddziału Rehabilitacji.
 • Czas pobytu na oddziale określamy po badaniu lekarskim.
 • Odmowa wyznaczonego przez Oddział terminu (bez ważnego powodu) będzie skutkować skreśleniem z listy oczekujących.
 • Pacjent zgłasza się do przyjęcia w wyznaczonych godzinach, po spożyciu śniadania i przyjętych lekach, które bierze na stałe.
Image module