ODDZIAŁ KLINICZNY NEONATOLOGII

Ordynator:
Barbara Marszalska
tel. 797 606 226

Oddziałowa:
Renata Augustyniak
tel. 797 606 227

Pozostali lekarze zatrudnieni na oddziale:
Maria Kasprzak, Halina Szumlicz, Anna Kunze-Bielecka, Ewa Rojas-Perez, Marta Sibilska, Agata Więckowska, Michalina Ossowska

Oddział neonatologiczny posiada 16 łóżeczek, prowadzony jest w systemie rooming-in.  Opiekę nad dziećmi sprawuje wysoko wykwalifikowany personel wspomagany przez nowoczesny sprzęt, m.in. 4 inkubatory dla noworodków, aparat CPAP – do prowadzenia wspomaganego oddechu noworodka (nieinwazyjnie), aparaty do przesiewowego badania słuchu oraz respiratory. Oddział działa w ścisłej współpracy z Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym, stanowiąc jego niezbędne uzupełnienie.

Choroby najczęściej leczone na Oddziale:

 • nadzór zdrowotny i opieka nad innymi zdrowymi noworodkami;
 • zaburzenia spowodowane powikłaniami ze strony łożyska, pępowiny i błon płodowych;
 • zaburzenia spowodowane innymi powikłaniami czynności porodowej i płodu;
 • zespół zaburzeń oddychania;
 • zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masie ciała;
 • żółtaczka noworodków spowodowana innymi i nieokreślonymi przyczynami;
 • niedotlenienie wewnątrzmaciczne;
 • przemijające zaburzenia przemiany węglowodanów swoiste dla płodu i noworodka;
 • inne zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego;
 • inne zaburzenia oddechowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym;
 • urazy porodowe owłosionej skóry głowy;
 • zaburzenia odżywiania noworodka;
 • opóźniony wzrost płodu i niedożywienie płodu;
 • wrodzone zapalenie płuc;
 • inne okołoporodowe zaburzenia hematologiczne;
 • diagnostyka wrodzonych wad rozwojowych przegród serca;
 • zaburzenia sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym;
 • zaburzenia spowodowane szkodliwymi czynnikami przenoszonymi za pośrednictwem łożyska lub pokarmu matki;
 • opieka nad noworodkiem pozostawionym w oddziale.
Image module
Image module
Image module