ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ

Ordynator:
dr n. med. Bogusław Staniul
tel. 797 606 231

Oddziałowa:
Małgorzata Pacyna
tel. 797 606 228

Dyżurka Pielęgniarek:
tel. 797 606 228

Sekretariat:
tel. 797 606 232

Pozostali lekarze zatrudnieni na oddziale:
Andrzej Adamczewski, Zygmunt Stupieńko, Barbara Wojnowska, Wojciech Wybrański, Jacek Żyła

Oddział zlokalizowany na II piętrze nowego skrzydła budynku przy ul. Zwycięstwa 1, posiada 25 łóżek oraz nowoczesne wyposażenie (w 2011 roku zakupiono m. in. nowe łóżka, stoły zabiegowo-opatrunkowe, defibrylator). Zakres działania oddziału obejmuje w pełni obszar chirurgii ogólnej i szeroki zakres chirurgii onkologicznej. Dużym uznaniem cieszą się nowoczesne metody chirurgicznego leczenia raka piersi i nowotworów w obrębie jamy brzusznej.

Zabiegi najczęściej wykonywane w oddziale:

 • Biopsja węzła wartowniczego
 • Wycięcie guza piersi
 • Wycięcie kwadrantu piersi
 • Biopsja aspiracyjna gruboigłowa guza piersi
 • Wycięcie węzłów chłonnych pachowych
 • Wycięcie węzła wartowniczego
 • Amputacja piersi
 • Resekcja części jelita
 • Wycięcie guza jelita
 • Wycięcie odbytnicy
 • Wyłonienie stomii jelitowej
 • Zamknięcie stomii
 • Całkowite lub częściowe wycięcie żołądka
 • Klasyczne wycięcie pęcherzyka żółciowego
 • Laparoskopowe wycięcie pęcherzyka żółciowego
 • Wycięcie wyrostka robaczkowego
 • Plastyka przepuklin
 • Wycięcie żylaków kończyn dolnych
 • Wycięcie żylaków odbytu
 • Wycięcie przetoki okołoodbytniczej
 • Dywulsja odbytu
 • Częściowe lub całkowite wycięcie płatów tarczycy
 • Wycięcie zmiany skórnej
 • Wycięcie zmiany skórnej z przeszczepem
 • Wycięcie guza skóry
 • Obszycie wrzodu żołądka
 • Polipektomia endoskopowa
 • Polipektomia klasyczna
 • Amputacje w zakresie kończyn dolnych
Image module
Image module
Image module