ODDZIAŁ KLINICZNY ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Ordynator:
Andrzej Szmelter
tel. 797 606 246

Oddziałowa:
Magdalena Krochmal
tel. 797 606 247

Dyżurka Pielęgniarek:
tel. 797 606 239

Sekretariat:
tel. 797 606 245

Pozostali lekarze zatrudnieni na oddziale:
Mariusz Habura, Leszek Urbańczak, Piotr Turzański, Jerzy Stelmach, Krzysztof Łuniewicz, Maksym Zapolski, Maria Andrejaszko-Lechwar, Wojciech Grabowski, Marcin Kubecki

Oddział dysponuje 5 stanowiskami rozmieszczonymi w 2 salach jednoosobowych i 1 sali trzyosobowej. Połączone systemem nowoczesnego monitorowania. Wyposażenie oddziału daje pełne możliwości stałego monitorowania czynności życiowych, prowadzenia leczenia jak i wykonywania badań diagnostycznych. Dysponujemy najwyższej klasy sprzętem monitorującym i podtrzymującym czynności życiowe w tym 5 respiratorów, stanowisko centralnego monitorowania wraz z 5 kardiomonitorami. Oddział ulokowany według standardów ratownictwa medycznego w bezpośredniej komunikacji zarówno z blokiem operacyjnym, jak i pomocą doraźną.

Image module
Image module
Image module