IZBA PRZYJĘĆ

Kierownik:

Oddziałowa:
Małgorzata Wachowska
tel. 797 606 204

Informacja i rejestracja:
tel. 797 606 204

Rejestracja odbywa się całodobowo w gabinecie (Gabinet Przyjęć) znajdującym się na parterze za windą.

Pacjent do celów rejestracji powinien posiadać:

  • dowód osobisty (aby na podstawie numeru PESEL potwierdzić w systemie ewuś ubezpieczenie pacjenta)
  • dokumentację medyczną z poprzednich pobytów (jeśli były)
  • aktualne wyniki badań diagnostycznych
  • ewentualnie – aktualny dokument ubezpieczenia np. legitymacja emeryta/rencisty, wydrukowany ZUS RMUA, książeczka ubezpieczeniowa, itp.

Personel podczas rozmowy z pacjentem przeprowadzi wywiad chorobowy, a następnie przy uzyskaniu skierowania odprowadzi na odpowiedni oddział.

Do celów statystycznych i informacyjnych (nie obowiązkowe) pacjent zostanie poproszony o wypełnienie druków:

  • Oświadczenie o upoważnieniu osoby do uzyskania informacji medycznej.
  • Oświadczenie o posiadaniu lub nie niepełnosprawności.
Image module
Image module
Image module