ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Punkt poboru materiału do badań: 07:15 – 10:00

tel. 797 606 212

Informujemy, że przed pobraniem materiału do badań laboratoryjnych w celu prawidłowej identyfikacji osoby należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

Laboratorium:
tel. 797 606 243

Do pobrania:

Cennik badań komercyjnych SPZOZ

Najczęściej wykonywane badania:

 • OB
 • Mocz
 • Cholesterol
 • Trójglicerydy
 • ASPAT
 • ALAT
 • Kał na Pasożyty
 • HDL i LDL
 • Grupa Krwi
 • Glukoza
 • Hormony

Po godzinie 16:00 wykonywane są tylko bardzo pilne badania!