Dziękujemy za wsparcie!

Image module

Serdecznie dziękujemy TUW Polskiemu Zakładowi Ubezpieczeń Wzajemnych za wsparcie. Dzięki otrzymanym środkom z funduszu prewencyjnego zakupiliśmy rękawice jednorazowe dla personelu medycznego.

Dzięki wsparciu podniesiemy poziom bezpieczeństwa personelu medycznego stojącego na pierwszej linii w walce z wirusem.

Image module
Image module
Image module
Skip to content