Dziękujemy Darczyńcom!

Image module

Serdecznie dziękujemy TUW Polskiemu Zakładowi Ubezpieczeń Wzajemnych za wsparcie. Dzięki otrzymanym środkom z funduszu prewencyjnego zakupiliśmy urządzenie do dezynfekcji fumigacyjnej Nocospray.

Urządzenie NOCOSPRAY to skuteczna i bezpieczna dla użytkownika dezynfekcja za pomocą suchej mgły, którą wykorzystujemy w naszej jednostce zarówno do pomieszczeń i jak i karetek. Zważywszy na trudną sytuację epidemiczną w kraju i naszym regionie urządzenie podniesie bezpieczeństwo zarówno personelu medycznego, jak i pacjentów.

Skip to content