Ankieta dotycząca jakości opieki

Szanowni Państwo!

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przeprowadza badanie doświadczeń pacjenta ze świadczonej opieki.

Do udziału w badaniu zaproszeni są wszyscy pacjenci szpitala.

Badanie przeprowadzone jest w formie anonimowej ankiety elektronicznej, a jej wypełnienie zajmuje około 5 min.

Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:


https://www.cmj.org.pl/ankiety/sulechow

Państwa opinia jest dla nas ważna!

Pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.

Dziękujemy!


Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.