SARS-CoV-2 w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Image module

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie informuje o wystąpieniu zakażenia SARS-CoV-2 w Oddziale Chorób Wewnętrznych. W związku z powyższym Oddział Wewnętrzny jest zamknięty a pacjenci i personel poddani kwarantannie do czasu uzyskania wyników negatywnych badań.

Mając na uwadze powyższe prosimy o niekierowanie pacjentów na wskazany oddział szpitalny do odwołania.

Skip to content