Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Zwycięstwa 1, Sulechów 66-100, woj. lubuskie
(wjazd od al. Niepodległości)
WSKAZÓWKI DOJAZDU >
Centrala telefoniczna:
68 416 13 03
m: 797 606 252
f: 68 385 22 19
spzoz@spzozsulechow.med.pl
bądź na bieżąco, obserwuj nas na Facebook

KIEROWNICTWO SZPITALA

Dyrektor:
Wiesław Wojciech Świtała
tel. 797 606 255
e-mail: w.switala@spzozsulechow.med.pl
Budynek B, I piętro

Zastępca Dyrektora ds. finansowych:
Beata Kucuń
tel. 797 606 254
e-mail: b.kucun@spzozsulechow.med.pl
Budynek B, I piętro

Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych:
Marzena Sarnecka
tel. 505 055 868
e-mail: m.sarnecka@spzozsulechow.med.pl
Budynek B, I piętro

SEKRETARIAT

tel. 797 606 252
e-mail: spzoz@spzozsulechow.med.pl
Budynek B, I piętro

SEKCJA GOSPODARCZA

Referent ds. technicznych:
tel. 797 606 266
fax. 68 352 87 59
e-mail: techniczny@spzozsulechow.med.pl
Budynek B, II piętro, pokój nr 1

Referent ds. zaopatrzenia:
tel. 797 606 266
Budynek B, II piętro, pokój nr 1

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

tel. 797 606 266
fax. 68 385 28 50
e-mail: zamowienia@spzozsulechow.med.pl
Budynek B, II piętro, pokój nr 1

DZIAŁ ANALIZ, KONTRAKTOWANIA I REJESTRU USŁUG MEDYCZNYCH

Kierownik:
Grażyna Raczykowska
tel. 797 606 267
email: g.raczykowska@spzozsulechow.med.pl
Budynek B, II piętro, pokój nr 2

Monika Grązka, Kamila Łukaszewska
tel. 797 606 268
Budynek B, II piętro, pokój nr 2, boks 2

STATYSTYKA MEDYCZNA

Agata Grandke
tel. 797 606 268
Budynek B, II piętro, pokój nr 2, boks 1

KSIĘGOWOŚĆ

Główna Księgowa:
Anna Wardęga
tel. 797 606 259
Budynek B, I piętro

Księgowość:
Renata Raczek, Małgorzata Gajak, Anna Miłek
tel. 797 606 260
email: ksiegowosc@spzozsulechow.med.pl
Budynek B, I piętro, pokój nr 2

KADRY I PŁACE

Kadry:
Monika Deptuła, Michalina Mróz
e-mail: kadry@spzozsulechow.med.pl

Płace:
Arleta Wróbel, Zuzanna Trawa
tel. 797 606 258
e-mail: place@spzozsulechow.med.pl
Budynek B, I piętro, pokój nr 3

PIELĘGNIARKA NACZELNA

Justyna Chowiera
tel. 797 606 256
e-mail: naczelna@spzozsulechow.med.pl
Budynek B, I piętro

PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA

Małgorzata Kamionka
tel. 797 606 257
e-mail: epidemiologiczna@spzozsulechow.med.pl
Budynek B, I piętro, pokój nr 1,

ARCHIWUM

tel. 797 606 268
Budynek B, II piętro, pokój nr 2, boks 1

DZIAŁ INFORMATYKI

Adam Janek
tel. 797 606 215
e-mail: a.janek@spzozsulechow.med.pl
Budynek B, II piętro, pokój nr 2

Michał Kosek
tel. 797 606 270
e-mail: m.kosek@spzozsulechow.med.pl
Budynek B, II piętro, pokój nr 2, boks 3

TELEFONY ALARMOWE

999 / 112

DYSPOZYTORNIA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

112

NOCNA I ŚWIĄTECZNA AMBULATORYJNA OPIEKA LEKARSKA

797 606 207

TRANSPORT SANITARNY POZ

797 606 205

IZBA PRZYJĘĆ

Rejestracja: 797 606 204
Budynek A, parter

Kody rejestrowe:
VII – 045 VIII – 4900

BLOK OPERACYJNO-ZABIEGOWY

Oddziałowa:
Barbara Sołoduchin
tel. 797 606 235

Socjalny:
tel. 797 606 236

ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY

Ordynator:
Andrzej Nonckiewicz

Sekretariat:
tel. 797 606 284

Oddziałowa:
Iwona Kownacka
tel. 797 606 224

Dyżurka Pielęgniarek:
tel. 797 606 220

Sekretariat:
tel. 797 606 284

Kody rejestrowe:
VII – 003 VIII – 4450

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

Kierownik oddziału:
Urszula Rachwał-Januszkiewicz
tel. 797 606 271

Oddziałowa:
Iwona Matkowska
tel. 797 606 273

Dyżurka Pielęgniarek:
tel. 797 606 273

Sekretariat:
tel. 797 606 209

Kody rejestrowe:
VII – 002 VIII – 4000

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Ordynator:
Ludwina Gryszko
tel. 797 606 226

Oddziałowa:
Renata Augustyniak
tel. 797 606 227

Kody rejestrowe:
VII – 005 VIII – 4421

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ

Ordynator:
Bogusław Staniul
tel. 797 606 231

Oddziałowa:
Małgorzata Pacyna
tel. 797 606 230

Dyżurka Pielęgniarek:
tel. 797 606 228

Sekretariat:
tel. 797 606 232

Kody rejestrowe:
VII – 001 VIII – 4500

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Ordynator:
Andrzej Szmelter
tel. 797 606 246

Oddziałowa:
Magdalena Krochmal
tel. 797 606 247

Dyżurka Pielęgniarek:
tel. 797 606 239

Sekretariat:
tel. 797 606 245

Kody rejestrowe:
VII – 007 VIII – 4260

ODDZIAŁ REHABILITACYJNY

Ordynator:
Anna Krzyślak
tel. 797 606 274

Oddziałowa:
Grażyna Zdybel
tel. 797 606 282

Dyżurka Pielęgniarek:
tel. 797 606 276

Informacja na temat przyjęć na oddział i listy oczekujących:
tel. 797 606 282

Kody rejestrowe:
VII – 006 VIII – 4300

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

Rejestracja:
tel. 797 606 248

Kody rejestrowe:
VII – 014 VIII – 1500

PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

Rejestracja:
tel. 797 606 248

Kody rejestrowe:
VII – 043 VIII – 1540

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

Rejestracja:
tel. 797 606 250

Kody rejestrowe:
VII – 017 VIII – 1450

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Rejestracja:
tel. 797 606 269

Kody rejestrowe:
VII – 055 VIII – 1100

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

Rejestracja:
tel. 797 606 269

Kody rejestrowe:
VII – 056 VIII – 1020

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA – NIECZYNNA

 

Kody rejestrowe:
VII – 054 VIII – 1030

PORADNIA REHABILITACYJNA

Rejestracja:
tel. 797 606 269

Kody rejestrowe:
VII – 018 VIII – 1300

ZAKŁAD FIZJOTERAPII

Rejestracja:
tel. 797 606 277

Kody rejestrowe:
VII – 034 VIII – 1310

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA

Rejestracja:
tel. 797 606 269

Kody rejestrowe:
VII – 021 VIII – 1052

PRACOWNIA ENDOSKOPII

Rejestracja:
tel. 797 606 248

Kody rejestrowe:
VII – 058VIII – 7910

ZAKŁAD RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 

Rejestracja:
tel. 797 606 213

Kody rejestrowe:
VII – 031VIII – 7240 (RTG)
VII – 032 VIII – 7998 (EKG)
VII – 033 VIII – 7210 (USG)

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Punkt poboru i odbiór wyników:
tel. 797 606 212

Laboratorium:
tel. 797 606 243

Kody rejestrowe:
VII – 026 VIII – 7100