Medyczny Hipokrates 2023

Medyczny Hipokrates 2023

Jak co roku mieszkańcy powiatu zielonogórskiego, ale przede wszystkim pacjenci, mogą zgłaszać kandydatów do plebiscytu. Czujemy się wyróżnieni, ponieważ w tym roku nasi pacjenci zgłosili pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki