ODDZIAŁ REHABILITACJI

Ordynator:
Anna Krzyślak

Dyżurka Lekarska:
tel. 797 606 275

Oddziałowa:
Grażyna Zdybel

Dyżurka Pielęgniarek:
tel. 797 606 276

Informacja na temat przyjęć na oddział oraz list oczekujących udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 14:00 pod nr tel. 797 606 276 lub 797 606 275

Pozostali lekarze zatrudnieni na oddziale:
Gabriela Klee, Piotr Weiss, Kinga Duda

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawione przez lekarza oddziału:

  • urazowo – ortopedycznego,
  • chirurgicznego,
  • neurochirurgicznego,
  • reumatologicznego,
  • neurologicznego,
  • chorób wewnętrznych,
  • onkologicznego,
  • urologicznego,
  • ginekologicznego,
  • lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej (poradnie te mogą kierować w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych). Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi od 3 do 6 tygodni.
Image module