Tomografia komputerowa w ramach NFZ

Informujemy, że SP ZOZ w Sulechowie od 18.11.2019 wykonuje badania tomografii komputerowej w ramach kontraktu z NFZ.

Więcej informacji udziela Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Skip to content