PRACOWNIA ENDOSKOPII

Rejestracja:

 • tel. 797 606 211

Pracownia przyjmuje:

 • poniedziałek od  8.00 do 16.00
 • wtorek od 12.30 do 14.00
 • środa od 8.00 do 15.30
 • czwartek od 12.30 do 13.30
 • piątek od 13.00 do 14.30

Do pracowni wymagane jest skierowanie.

Skierowanie nie jest wymagane:

 • dla osób chorych na gruźlicę lub zakażonych wirusem HIV,
 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,
 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.