PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

Rejestracja:

 • czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
 • tel. 797 606 269

Poradnia przyjmuje:

 • wtorek od 10.00 do 13 00
 • czwartek od 15.00 do 18.00

Lekarz przyjmujący:

 • lek.med. Dariusz Kosiński spec. chorób wewnętrznych i endokrynologii

 

Do poradni wymagane jest skierowanie.

Skierowanie nie jest wymagane:

 • dla osób chorych na gruźlicę lub zakażonych wirusem HIV,
 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,
 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.