PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

Rejestracja:
tel. 797 606 248

Poradnia przyjmuje:

 • poniedziałek od 9.00 do 11.00  oraz od 12.00 do 16.00
 • wtorek od  9.00 do 14.00
 • środa od 9.00 do 13.00 oraz od 14.30 do 18.30
 • czwartek od 9.00 do 14.00
 • piątek od 14.30 do 16.00

Do poradni wymagane jest skierowanie.

Skierowanie nie jest wymagane:

 • dla osób chorych na gruźlicę lub zakażonych wirusem HIV,
 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,
 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.