ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

Ordynator:
Urszula Rachwał-Januszkiewicz
tel. 797 606 272

Oddziałowa:
Krystyna Nowakowska
tel. 797 606 273

Dyżurka Pielęgniarek:
tel. 797 606 273

Sekretariat:
tel. 797 606 209

Pozostali lekarze zatrudnieni na oddziale:
Marek Sawicki, Monika Buks – Hryciuk, Lidia Rzekiecka, Tomasz Orchel

Celem oddziału jest szybka i kompleksowa diagnostyka oraz leczenie chorób układu krążenia, układu oddechowego, chorób metabolicznych, endokrynologicznych i neurologicznych. Oddział prowadzi salę intensywnego nadzoru kardiologicznego. Dysponuje między innymi nowoczesną aparaturą do prób wysiłkowych i pracownią endoskopową.

Choroby najczęściej leczone na Oddziale Wewnętrznym:

 • Niewydolność krążenia
 • Udary mózgu
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Cukrzyca typu I i II
 • Zawały serca
 • Obrzęki płuc
 • Infekcje układu moczowego
 • Zapalenie płuc
 • Zapalenie oskrzeli
 • Astma oskrzelowa