Pomoc z InterRisk!

Image module

Serdecznie dziękujemy

InterRisk Towarzystwu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group za wsparcie finansowe. Otrzymane dofinansowanie z funduszu prewencyjnego Darczyńcy pozwoliło na zakup czepków chirurgicznych stosowanych w indywidualnych zestawach ochrony biologicznej.

Otrzymana pomoc wpłynęła na podniesie bezpieczeństwo zarówno personelu medycznego, jak i pacjentów.

Skip to content