13 października Dzień Ratownictwa Medycznego

Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”

(Albert Einstein)

Z okazji obchodzonego 13 października Dnia Ratownictwa Medycznego, składam najlepsze życzenia Ratownikom Medycznym, Lekarzom i Pielęgniarkom systemu, którzy w swej pracy uznają za najwyższą wartość życie drugiego człowieka, niosąc pomoc każdemu kto tego potrzebuje.

Wasza praca wymaga zawodowego profesjonalizmu, dyspozycyjności oraz umiejętności panowania nad emocjami i stresem. Dzięki tym cechom niesiecie nieocenioną pomoc ludziom w dramatycznych dla nich okolicznościach.

W dniu Waszego Święta proszę przyjąć podziękowana za pracę pełną poświęcenia, zwłaszcza w tym trudnym dla nas Wszystkich czasie.

Życzę jak najmniej interwencji, udanych akcji ratunkowych, a także satysfakcji
i radości jaką daje możliwość ratowania ludzkiego życia.

Dyrektor SP ZOZ w Sulechowie

Beata Kucuń

Skip to content